+48 660 096 221 | pon-pt 8:30-16:00 | Biuro i magazyn: ul. Chopina 5a 41-500 Chorzów kontakt@kurtyny-nagrzewnice.pl

Kurtyna powietrzna – dobór i eksploatacja

 

Jak dobrać kurtyny powietrzne?

 

Dobór kurtyn powietrznych nie jest trudnym zadaniem, wymaga jednak staranności i znajomości podstawowych prawideł i wpływu istniejących warunków budowlanych i klimatycznych.

Eksploatacja kurtyn powietrznych wymaga również okresowych działań przeglądowych, przede wszystkim utrzymania czystości kratek zasysania powietrza, warunkujących zachowanie fabrycznej skuteczności kurtyny.

 

Warunki optymalnej skuteczności kurtyn powietrznych

 • kurtyny powietrzne nigdy nie są w stanie zabezpieczyć w 100% przed napływem zimnego powietrza do pomieszczenia, straty ciepła można przy ich użyciu ograniczyć o 60-80% w stosunku do sytuacji, kiedy drzwi/brama nie jest zabezpieczona.
 • skuteczność kurtyn jest tym mniejsza, im większy jest napór wiatru na ścianę, w której zabudowana jest brama/drzwi, im większa jest przewaga ilości powietrza wywiewanego przez mechaniczną instalację wentylacji nad ilością powietrza nawiewanego do pomieszczenia, oraz w przypadku występowania efektu kominowego spowodowanego np. przez wysokie otwarte klatki schodowe.
 • jeżeli w obiekcie działa jedynie instalacja wentylacji wywiewnej lub pracują odciągi miejscowe obsługujące stanowiska pracy i wyrzucające powietrze na zewnątrz budynku, a brak jest mechanicznej instalacji nawiewnej uzupełniającej wyciągane ilości powietrza – kurtyna powietrzna nie spełni swojego zadania, wytworzone w budynku podciśnienie będzie zbyt duże i przez otwartą bramę wciągane będą duże ilości powietrza, którego nie są w stanie zatrzymać jakiekolwiek kurtyny powietrzne.

 

Kurtyny powietrzne – dobór

 • wybierz kurtynę z typoszeregu urządzeń o zasięgu dostosowanym do wysokości drzwi/bramy, prędkość powietrza w zasłonie powietrznej powinna przy podłodze osiągać wartości 2-3 m/s w przypadku drzwi i bram o wysokości do 2,5m, w przypadku wyższych bram przemysłowych prędkość powietrza w zasłonie powietrznej powinna zawierać się w zakresie 3-4 m/s na wysokości 1m nad posadzką
 • zwykle kurtyny powietrzne pogrupowane są według ich maksymalnej zalecanej wysokości montażu lub szerokości bram przemysłowych w przypadku montażu pionowego. Szerokość kurtyny powietrznej nie powinna być mniejsza od szerokości zabezpieczanego otworu.  W typoszeregach spotyka się najczęściej modele o szerokości ok. 1m, 1.5m i 2m, jeśli drzwi lub brama jest szersza niż wymiar pojedynczej kurtyny – należy zestawić obok siebie dwa lub więcej urządzeń o łącznej długości pozwalającej na pokrycie całej szerokości otwieranych drzwi/bramy.
 • jeżeli istnieje potrzeba podgrzewania nawiewanego przez kurtynę powietrza (np. dla podwyższenia komfortu przechodzących pod nią osób lub dogrzania otoczenia wejścia), należy wybrać urządzenia z nagrzewnicą elektryczną – zasilaną prądem jednofazowym 230V (jedynie kurtyny o szer. 1m) lub trójfazowym o napięciu 400V – albo z nagrzewnicą wodną, zasilaną z instalacji centralnego ogrzewania.

 

W przypadku kurtyn powietrznych przyłączanych do instalacji c.o. należy pamiętać o zapewnieniu przewidzianego przez katalog producenta natężenia przepływu wody grzewczej i jej temperatury (najlepiej aby była możliwie wysoka – od 70/50 st.C do 90/70 st.C).

W przeciwieństwie do grzejników ściennych które oddają ciepło „leniwie” w sposób statyczny, do czego wystarcza nieduży przepływ wody grzewczej i niewysoka temperatura wody, wentylator kurtyny powietrznej odbiera z wody grzewczej ciepło w sposób wymuszony, wychładzając wymiennik ciepła dużą ilością powietrza, zatem w przypadku niewystarczającego przepływu wody grzewczej i niewysokiej temperaturze, efekt grzewczy będzie niezadowalający.

Ponadto nie zaleca się wpinać z kurtyną powietrzną do istniejącej instalacji ogrzewania w innym miejscu niż przy samym kotle/piecu/węźle na zasadzie podłączenia równoległego do już istniejącego kolektora np zasilającego grzejniki.

Oddzielną gałąź zasilania kurtyny należy wyposażyć w osobną pompę, aby nie zakłócić zasilania innych odbiorników ciepła w budynku i zapewnić wymagany przepływ wody przez wymiennik wewnętrzny kurtyny powietrznej.

Wpięcie kurtyny w innym miejscu instalacji może doprowadzić do:

 • „odebrania” strumienia wody grzewczej innym urządzeniom,
 • zasilania kurtyny powietrznej wodą o niewystarczającym przepływie prowadzącym do zmniejszenia oczekiwanego efektu grzewczego i niezadowolenia inwestora.

 

Należy również mieć na uwadze dostępną moc źródła ciepła (kotła, pieca, węzła cieplnego) tak, aby zapewnić dostawę wody nie tylko w wymaganej ilości ale i temperaturze.

Kurtyna powietrzna jako odbiornik wymagający raczej wysokich temperatur zasilającej wody grzewczej nie nadaje się do podłączania do instalacji niskotemperaturowych, działających w oparciu o kotły kondensacyjne lub pompy ciepła.

UWAGA: FAKT PODGRZEWANIA POWIETRZA PRZEZ KURTYNĘ NIE ŚWIADCZY O SKUTECZNOŚCI ZASŁONY POWIETRZNEJ, PODGRZANIE NIE KONIECZNE DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY PRZED NAPŁYWEM ZIMNA.

 

 • niezwykle istotna z punktu widzenia optymalnej pracy kurtyny jest możliwość nastawy kąta nawiewu, zwykle kurtyna powinna nawiewać powietrze w kierunku linii wyznaczonej przez płaszczyznę drzwi/bramy/przejścia.
 • jeżeli drzwi lub brama otwierane są w górę w sposób uniemożliwiający montaż kurtyny nad wejściem (lub gdy po ich otwarciu szczelina nawiewna kurtyn byłaby zasłonięta), niezbędny jest montaż kurtyn pionowo obok wejścia, w kolumnie złożonej z 2-3 urządzeń pokrywających swoją wysokością wysokość wejścia/bramy…
 • …przy czym kurtyny pionowe zamontowane jako drugie lub trzecie w kolumnie pionowej zwykle nie muszą już być wyposażone w funkcję podgrzewu powietrza z uwagi na brak osób przechodzących/przejeżdżających, chyba że zakłada się ogólne dogrzewanie okolic bramy.
 • w przypadku bram szybkootwieralnych i szybkozamykających się, nie warto inwestować w kurtyny z nagrzewnicami, ponieważ czas otwarcia wejścia jest zwykle krótszy od czasu niezbędnego do pełnego rozgrzania nagrzewnicy i nigdy nie osiągnie ona swojej pełnej mocy grzewczej.
 • przy wyborze kurtyn warto zwrócić ponadto uwagę na ich głośność (dla zachowania komfortu pracujących w jej sąsiedztwie osób), stylistykę obudowy (w przypadku wnętrz o wysokim standardzie estetycznym) lub w sytuacji montażu nad wejściem zabudowanym w oszklonej ścianie).

 

Ocena parametrów pracy i jakości kurtyny powietrznej

 • profil prędkości powietrza nawiewanego przez kurtynę – pozwala ocenić czy dane urządzenie wytwarza zasłonę o prędkości powietrza zapewniającej optymalną skuteczność w granicznej odległości równej wysokości drzwi/bramy w przypadku montażu poziomego lub szerokości bramy w przypadku montażu pionowego.
 • wydajność powietrzna – nie zawsze kurtyna o większej ilości nawiewanego powietrza jest skuteczniejsza od kurtyny o mniejszej wydajności, parametr ten należy zawsze porównywać w powiązaniu z profilem prędkości powietrza.
 • głośność – w danej odległości od urządzenia i przy danej zdolności pochłaniania dźwięków przez otoczenie, w zakładach przemysłowych zwykle mniej istotna z uwagi na ogólny hałas, o wiele większe znaczenie posiada w przypadku obiektów użyteczności publicznej i komercyjnych, gdzie głośno pracujące urządzenie zawsze wzbudza negatywne emocje, niezależnie od jego skuteczności.
 • stopień podgrzania powietrza przetłaczanego przez kurtyny z nagrzewnicami – zwykle wyższy przy nagrzewnicach wodnych, gdzie osiągane są duże moce związane z dużą powierzchnią wymiany ciepła (gęsto ożebrowane wężownice), zależne od temperatury wody grzewczej, natężenia jej przepływu i temperatury powietrza zasysanego przez kurtyny – w przypadku kurtyn z nagrzewnicami elektrycznymi stopień podgrzania jest mniejszy, w związku z czym należy rozważyć opłacalność ich zastosowania w kontekście oszczędności energii, która jest celem stosowania kurtyn powietrznych.

 

Sterowanie i automatyka kurtyny powietrznej

 • sterownik ścienny – umożliwia ręczne uruchomienie i wyłączenie kurtyn, zmianę stopnia wydajności nawiewu i zmianę mocy grzewczej nagrzewnic elektrycznych – łączony przewodem z kurtyną powietrzną.
 • termostat pomieszczeniowy – stosowany w przypadku większych kurtyn z nagrzewnicami o dużych mocach grzewczych, w zależności od wymagań może wyłączać nagrzewnicę elektryczną lub za pośrednictwem siłowniczka elektrycznego montowanego na zaworze ciepłej wody z c.o. zamykać i otwierać zawór regulacyjny.
 • układ zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego – zalecany przy kurtynach z nagrzewnicami wodnymi zasysającymi powietrze o temperaturze bliskiej 0 st.C lub bywających w stanie postoju przy otwartej bramie – dla ochrony nagrzewnic przed zamarznięciem wody a w rezultacie jej uszkodzeniem.
 • w przypadku częstego otwierania otwierania i zamykania wejścia korzystniej jest przewidzieć pracę ciągłą kurtyn, ponieważ zbyt częste ich uruchamianie i wyłączanie wentylatorów i nagrzewnic powoduje ich szybsze zużywanie się, dyskomfort akustyczny, poza tym obniża skuteczność grzewczą kurtyn w związku z bezwładnością elementów grzewczych.
 • w przypadku niezbyt częstego otwierania i zamykania wejścia i zastosowania kurtyn z nagrzewnicami, warto przewidzieć stycznik bramowy, który będzie włączał zasilanie kurtyn w momencie otwarcia drzwi/bramy, należy jednak również przewidzieć kilkuminutową zwłokę czasową wyłączenia wentylatorów lub wybrać kurtyny z wbudowanym algorytmem opóźnienia zatrzymania wentylatorów po zamknięciu bramy i wyłączeniu kurtyn celem schłodzenia grzałek dla uniknięcia przegrzania wnętrza kurtyn, prowadzącego do zadziałania elementów zabezpieczających resetowanych ręcznie, a nierzadko do uszkodzeń powłoki obudowy.

 

Konserwacja kurtyn powietrznych

Kurtyny powietrzne nie wymagają zasadniczo specjalistycznych czynności konserwacyjnych, należy jedynie pamiętać o odkurzaniu i czyszczeniu w przypadku zabrudzenia obudowy, wentylatorów lub elementów grzewczych.

Kurtyny powietrzne przyłączane do instalacji wodnego centralnego ogrzewania wyposażone są w filtry powietrza chroniące przed szybkim zabrudzeniem gęsto ożebrowane wężownice wody grzewczej (zabrudzenie powoduje zmniejszenie sprawności grzewczej oraz przydławienie wentylatorów).

Jednakże, filtry te zabrudzają się jeszcze szybciej niż wymienniki bez filtrów, zatem powinny być często sprawdzane i czyszczone (trzepane, odkurzane, prane).

Nieczyszczone filtry prowadzą do znacznego przydławienia wentylatorów, a co za tym idzie – zmniejszenia mocy nadmuchu, wzrostu zużycia energii i głośności kurtyn powietrznych – ich czyszczenie zatem jest priorytetem w użytkowaniu urządzeń wyposażonych w filtry.

 

Zapewniamy o naszej stałej gotowości doradczej w zakresie doboru i sposobu eksploatacji kurtyn powietrznych, jak również w zakresie porównania i oceny przedstawionych charakterystyk oferowanych na rynku urządzeń.


Kopiowanie i wykorzystywanie zamieszczonego tekstu bez zgody autora jest zabronione pod groźbą konsekwencji prawnych