+48 32 726 40 35 | 660 096 221 | pon-pt 9.00 - 16.00 | Biuro Obsługi Klienta: ul. Chopina 5a 41-500 Chorzów kontakt@kurtyny-nagrzewnice.pl

Osuszanie powietrza – dobór i eksploatacja

Osuszanie powietrza – dobór i eksploatacja

< poprzednia strona

 

Dobór osuszacza powietrza

 

1. Najprościej i najbardziej szacunkowo można dobrać osuszacz – a właściwie jego wydajność powietrzną – przez zastosowanie zasady zachowania minimum trzykrotnej wymiany całego powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny.

 

Wynikową wydajność powietrzną osuszacza uzyskamy mnożąc kubaturę pomieszczenia przez 3.

 

Jest to metoda najprostsza, nie uwzględniająca rzeczywistej emisji wilgoci w pomieszczeniu pochodzącej od ludzi, powietrza zewnętrznego (wentylacja, przewietrzanie) materiałów lub procesów technologicznych.

 

2. Dla wyznaczenia wydajności osuszenia samego powietrza, bez uwzględnienia emisji wilgoci w pomieszczeniu można posłużyć się poniższą metodą.

 

Na podstawie:

 

 • początkowej wilgotności względnej F1 [%] i początkowej temperatury powietrza t1 [st.C],
 • kubatury pomieszczenia V [m3],
 • docelowej wilgotności względnej F2 [%] i docelowej temperatury powietrza t2 [st.C],
 • przybliżonego czasu osuszania T [h]

 

należy obliczyć z wykresu Molliera (i-x):

wykres Molliera i-x powietrza

 • różnicę zawartości wilgoci dx między początkowymi i docelowymi parametrami powietrza,

 dx = x1 – x2     [g/kg]

 

 • masę powietrza w pomieszczeniu na podstawie gęstości r [kg/m3]:

 m = V * r     [kg]

 

 • masę wody do wykroplenia z obliczonej masy powietrza:

mw = (m*dx) / 1000     [kg]

 

 • i na jej podstawie – wyznaczyć wydajność odwilżania, jaką powinien mieć osuszacz powietrza:

 Q = (mw / T) * 24     [kg / dobę]

 

3. Jeżeli znamy emisję wilgoci w pomieszczeniu z różnych źródeł (dane uzyskane z pomiarów lub tabel), wydajność osuszacza powietrza dobierzemy po ich zsumowaniu.

 

Emisję wilgoci można wyznaczyć dla osób pracujących lub inaczej aktywnych w pomieszczeniu, dla mokrych powierzchni i materiałów, od powietrza zewnętrznego, od zwierząt hodowlanych itp.

 

Osuszacze powietrza – eksploatacja

 

W eksploatacji osuszaczy powietrznych należy dochować pewnych podstawowych zasad, aby osuszanie następowało wydajnie i energooszczędnie:

 

osuszacze powietrza eksploatacja

 

 • osuszacze powietrza powinny pracować w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi i okna),
 • należy zachować zalecane odległości osuszacza od ścian i innych przeszkód (przepływ powietrza),
 • osuszacz powietrza nie powinien być ustawiany w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników),
 • nie zasłaniać wlotu ani wylotu osuszacza,
 • osuszacz powinien pracować tylko w przeznaczonym dla niego zakresie temperatur w pomieszczeniu,
 • osuszacze powietrza powinny być magazynowane i transportowane w pozycji pionowej (z uwagi na obecność ciekłego czynnika chłodniczego w układzie osuszacza),
 • nie należy eksploatować kondensacyjnego osuszacza powietrza w powietrzu, którego punkt rosy leży poniżej 2-5 st.C

 

Zamieszczony obrazek wytycznych dla pozycji osuszacza pochodzi z materiałów producenta osuszaczy powietrza MASTER – firmy MSC Polska Sp. z o.o.